“Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Projemizin İlk Faaliyetini Gerçekleştirdik

haber-12.5.16-1

TR33 Bölgesi illeri üniversiteleri ile ticaret ve sanayi odalarının ortaklığında yürüttüğümüz Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” projemizin ilk ana faaliyeti olan Dumlupınar Üniversitesi Çalıştayı 20-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk gününde, projenin hedef grubunda yer alan 30 adet genç katılımcıya Zafer Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ Programı tanıtılmış; akabinde yürütülen gençlik projesinin içeriği, faaliyetleri ve proje çıktıları açıklanmıştır. Daha sonra genç katılımcılara proje yazma mantığı konusunda bilgi verilmiş, katılımcılarla beraber yeni bir proje fikri ortaya koyulmuş ve bu fikre yönelik olarak örnek bir “Mantıksal Çerçeve Matrisi” oluşturulmuştur.

İkinci gün ise önce temel ulusal ve bölgesel politikalara ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda “inovasyon, Ar-Ge, yatırım meleği ve ürün uzayı” kavramlarından bahsedilmiş, bu kavramlara ilişkin günümüzden çarpıcı örnekler verilmiştir. Öğleden sonra KUTSO Meclis Başkanı Sayın İsmet Özotraç, KUTSO Genel Sekreteri Sayın Salih Nafi Alıç, Kütahya ilinde “enerji, maden ve çevre” eksenlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları temsilcileri ve Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerinin katılım gösterdiği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Genç katılımlar ve karar alıcılar karşılıklı olarak beklentilerini dile getirmiş ve genç katılımcılara iş hayatına atıldıktan sonra kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda karar alıcılar tarafından tecrübe paylaşımı yapılmıştır.

Üçüncü gün 2014-2023 Bölge Planı ve Yerel Ekonomik Gelişme Programları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. “Tarım, Enerji, Çevre ve Maden” gelişme eksenlerine yönelik genç katılımcıların hazırlayacağı Proje Geliştirme Eylem Planı öneri taslaklarının hazırlık aşamasına yönelik bilgi verilmiştir.

Projemizin diğer faaliyetlerinden olan Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi çalıştayları da 2-7 Mayıs, Uşak Üniversitesi Çalıştayı ise 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.