“Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Erasmus+ Projemizin Üniversite Çalıştayları Tamamlandı

haber-30.5.16-1

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Zafer Kalkınma Ajansı adına TR33 Bölgesi illeri üniversiteleri ile ticaret ve sanayi odalarının ortaklığında yürüttüğümüz Erasmus+ Gençlik Programı “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” projemizin faaliyetlerinden olan üniversite çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Dumlupınar Üniversitesi çalıştayının ardından, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Celal Bayar Üniversitesinde, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesinde, 16-18 Mayıs tarihleri arasında ise Uşak Üniversitesinde çalıştaylar düzenlenerek projemizin ilk ana faaliyeti tamamlanmıştır. Çalıştayların ilk gününde, projenin hedef grubunda yer alan 30’ar adet genç katılımcıya Zafer Kalkınma Ajansı, Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ Programı tanıtılmış, akabinde yürütülen gençlik projesinin içeriği, faaliyetleri ve proje çıktıları açıklanmıştır. Ulusal ve uluslararası fonların kaynak sağladığı hibe programları ve proje çeşitlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra genç katılımcılardaki proje yazma mantığı geliştirilerek yeni proje fikirleri ortaya koyulmuş ve oylamaya sunulduktan sonra seçilen proje fikrine yönelik olarak örnek bir “Mantıksal Çerçeve Matrisi” oluşturulmuştur.

Çalıştayların ikinci gününde öncelikle temel ulusal ve bölgesel politikalara ilişkin bilgilendirme yapılmış, Türkiye’de hazırlanmış olan kalkınma planlarından bahsedilmiştir. Bölgedeki mevcut ekonomik kaynaklar, Bölge üniversitelerinden mezun olacak kalifiye gençlere tanıtılmıştır. Ulusal ve uluslararası alanda “inovasyon, Ar-Ge, yatırım meleği, ürün uzayı, sanayi devrimi” kavramlarından bahsedilmiş, bu kavramlara ilişkin günümüzden çarpıcı örnekler verilmiştir. Öğleden sonra Bölge illerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşu temsilcileri, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ve üniversiteden akademisyenlerin katılım gösterdiği bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Açık oturum şeklinde düzenlenen toplantılarda, genç katılımlar ve karar alıcılar karşılıklı olarak beklentilerini dile getirmiş ve genç katılımcılara iş hayatına atıldıktan sonra kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda karar alıcılar tarafından tecrübe paylaşımı yapılmıştır. Bölge üniversitelerinde eğitim almakta olan öğrencilerin, mezuniyetleri sonrasında Bölgenin iş gücü sermayesine yönlendirilmesi amaçlanmıştır. Kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve üniversite bünyesinde çalışmanın avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Gençlerimizin üniversite sonrası iş hayatını, mevcut sektörleri tanımaları, kariyerlerini planlayabilmeleri konusunda mülâkat tekniklerine değinilerek destek sağlanmıştır.

Üçüncü gün 2014-2023 Bölge Planı ve Yerel Ekonomik Gelişme Programları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. “Tarım, Enerji, Çevre ve Maden” gelişme eksenlerine yönelik genç katılımcıların hazırlayacağı Proje Geliştirme Eylem Planı öneri taslaklarının hazırlık aşamasına yönelik bilgi verilmiştir. Ardından, genç katılımcıların ve Zafer Kalkınma Ajansı uzmanlarının iş birliğinde 3 günlük çalıştay boyunca hangi kazanımlar elde edildiğine ilişkin değerlendirme raporu hazırlanmıştır.