“Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” Erasmus+ Programı Gençlik Projemiz Kabul Edildi

haber-1.5.16-1

“Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında”
Erasmus+ Programı Gençlik Projemiz Kabul Edildi

Türkiye Ulusal Ajansının (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının) sözleşme makamı olduğu, Erasmus+ Programı Politika Reformuna Destek kapsamında hazırladığımız “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” gençlik projemiz, başarılı bulunup destek almaya hak kazanmıştır.

TR33 Bölgesi illeri merkez ticaret ve sanayi odaları ile üniversiteleri projemizde ortak kurumlar olarak yer almaktadır. 8 ay sürmesi planlanan projemizin bütçesi 32 Bin Avro’dur. Uygulamasına başladığımız projemizin ilk hazırlık (bilgilendirme) toplantısı, 16.02.2016 tarihinde Genel Sekreterlik binamızda gerçekleştirilmiştir.

Bölgemizdeki üniversitelerde okuyan gençlerin karar alıcılarla bir araya gelerek politika belirlemesi, gençlerin Bölgenin iş gücü piyasasına katılarak istihdamının artırılması ve demokratik hayata katılması projemizin öncelikleri arasındadır. Katılımcı öğrenci grubu tarafından hangi kurumun, hangi alanda proje geliştirebileceği, geliştirilecek projelerin kapsamı, ne zaman uygulanacağı, muhtemel finansman kaynağı gibi detayların netleştirileceği “Bölgesel Proje Geliştirme Eylem Planı” öneri taslağı hazırlanacaktır. Gençlerimiz söz konusu öneri taslağını Ajansımıza, yerelde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum/kuruluşlarına, bakanlıklara sunacaklardır.

Gençlerin üniversite sonrası iş hayatını, sektörleri tanımaları, kariyerlerini planlayabilmeleri; bölgesel politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında gençlerin karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi, gençlerle beraber üniversite – sanayi iş birliğinin sağlanması, işverenlerin gençlerin taleplerini anlayarak kalifiye personel istihdam oranlarını arttırmaları projemizin beklenen sonuçlarındandır.

Aynı zamanda projemizin kısa dönemdeki etkileri kapsamında, Bölgesel aktörler arasındaki iş birliğinin ve koordinasyon yeteneklerinin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Uzun dönemde etkileri kapsamında ise Bölgenin sahip olduğu kalifiye genç öğrenci nüfusunun iş gücü piyasasına doğru bir şekilde yönlendirilmesi, Bölgenin sağlıklı ekonomik büyümesine katkıda bulunulması yer almaktadır.