Hakkımızda


          Ulusal kalkınmanın yerelden güçlendirilmesi, bölgesel potansiyellerin yerelde yoğunlaşan çalışmalarla harekete geçirilmesi, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleri, 2004-2006 dönemini içine alan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nın önemli bir boyutunu teşkil etmiştir.

          T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizi kapsayan ve “TR33” olarak sınıflandırılan bölgede faaliyet göstermek üzere 14.7.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, ülkemiz genelinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile kurulması öngörülmüş toplam 26 adet Kalkınma Ajansı arasındaki yerini almıştır.
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kütahya ilimizdedir. Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerimizde Genel Sekreterliğe bağlı Yatırım Destek Ofisleri hizmet vermektedir.

           Zafer Kalkınma Ajansı’nda uluslararası projelerin yürütümü; Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Birim son hali ile; beşi uzman, biri birim başkanı olmak üzere altı personelden oluşmaktadır. Tüm personeller iyi derecede İngilizce bilmektedir ve iki uzman personel Japonca ve Almanca olmak üzere 2’inci yabancı dile sahiptir.
Türkiye Ulusal Ajansı’nın sözleşme makamı olduğu, Erasmus+ KA3/Politika Reformuna Destek Ana Eylemi ve Gençler ve Politika Yapıcılar Arasında Diyalog Eylem Türü kapsamında 01.10.2015 tarihinde Zafer Kalkınma Ajansı tarafından başvurusu yapılan; “Gençler Kariyer Yolunda, Karar Alıcılar Hep Yanında” projesi destek almaya hak kazanmıştır.

            Projeyle; Bölge illeri üniversitelerinde eğitim almakta olan öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında Bölgenin iş gücü sermayesine yönlendirilmeleri, Bölgedeki karar alıcılarla bir araya gelerek Bölgesel Kalkınma Planı'nın uygulanmasına katkı sağlamaları, Bölge illeri hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olmaları, üniversite sonrası iş hayatlarında sektörleri tanımaları, kariyerlerini planlayabilmeleri unsurları amaçlanmıştır. Bölgesel politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında gençlerin karar alma mekanizmalarına dâhil edilmesi, gençlerle beraber üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması, işverenlerin gençlerin taleplerini anlayarak kalifiye personel istihdam oranlarının artırılması da amaçlanan diğer unsurlardır.

            Projemizin ortaklarını; Bölge Üniversitelerimiz olan Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerimizin merkez Ticaret ve Sanayi Odaları oluşturmaktadır.

            Proje faaliyetleri kapsamında; Bölge üniversitelerinde konuya yetkin öğrenciler arasından görevlendirme yapılarak; ilgili Gençlik Web Sitesi oluşturulmuştur.
Gençlik Web Sitesi’nde;

  • Ajansımız tarafından hazırlanan 2016-2018 Yerel Ekonomik Gelişme Programı kaynak olarak alınarak Bölge illerinin tarım, turizm, sanayi-maden, Ar-Ge & inovasyon gibi sektörlerdeki mevcut durumuyla ilgili veriler paylaşılacaktır.
  • Proje yazma eğitimini konu alan anketler hazırlanarak Bölge üniversitesi öğrencilerinin bu konuda görüş ve taleplerine ilişkin bir ön değerlendirme yapılacaktır.
  • Katılımcı öğrencilerin tartışabilecekleri bir ortam oluşturmaya yönelik forumlar kurulacaktır.
  • 8 aylık yürütme dönemi boyunca hazırlık, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin haberlerin yanında destek mekanizmaları hakkındaki haberlerin yayınlandığı duyuru panosu yer alacaktır.

           Proje’nin hazırlanmasında emeği geçen Zafer Kalkınma Ajansı çalışanlarına, Proje Ortakları’na ve Proje kapsamında desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Ulusal Ajansı çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ederiz.